česky  english  deutsch  polski
Správa jeskyní Moravského krasu

Moravský kras

 

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Najdete zde unikáty živé i neživé přírody, četné archeologické, paleontologické i kulturní památky. Krasové plošiny jsou rozřezány až 150 m hlubokými kaňony – žleby. Téměř 60 % území Moravského krasu pokrývají lesy. Je tvořen především vápenci středního devonu až spodního karbonu. Známe zde více než 1000 jeskyní. Pět jeskyní je zpřístupněno pro veřejnost. Jsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Kateřinská, jeskyně Punkevní, jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Výpustek. V minulosti zpřístupněná Císařská jeskyně je dnes využívána pro speleoterapii. Největší je systém Amatérské jeskyně o délce více než 40 km.

Jeskynní sedimenty dochovaly jedinečné doklady osídlení území člověkem neandrtálským před více než 120 000 lety i světově proslulé rytiny zvířat kultury magdalénienu z konce paleolitu (10 – 13 tisíc let před n. l.). Hutnické dílny z doby Velkomoravské říše (8. – 9. století n. l.) využívaly železnou rudu střední části Moravského krasu.

Ochranu si zaslouží i živá příroda. Teplomilná společenstva na jihu střídají rozlehlé bučiny střední části krasu. Horské lesy rostou na suťových svazích ve žlebech. V Moravském krasu nalezneme také endemické druhy. Z území bylo pro vědu popsáno více než sto druhů bezobratlých živočichů. Pestrost Moravského krasu dokumentuje výskyt více než 2000 druhů motýlů. Skupinu netopýrů a vrápenců zastupuje dvacet jedna druhů.
Nejcennější části území jsou chráněny v jedenácti přírodních rezervacích (PR), čtyřech národních přírodních rezervacích (NPR) a dvou národních přírodních památkách (NPP). Pro zcela výjimečné přírodní hodnoty byl téměř celý Moravský kras zařazen do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. Od roku 2004 je oblast podzemní Punkvy zařazena mezi mokřady mezinárodního významu podle  Ramsarské úmluvy.

 .

Aktuální informace naleznete v sekci: 

AKTUALITY Z MORAVSKÉHO KRASU

Tipy na výlety v Moravském krasu


Fotogalerie Moravského krasu

Turistická Mapa

 

 

 Vznik jeskyní a krápníkové výzdoby

 

Památky, tipy na výlet a ubytování na okrese Blansko

 

Paleontologické nálezy

 

2007 © Správa jeskyní MK, web Shean.cz