česky  english  deutsch  polski
Správa jeskyní Moravského krasu

Expozice Jeskyně a lidé

Nová unikátní expozice s názvem "Jeskyně a lidé" doplňuje prohlídkové trasy v jeskyních Balcarce, Kateřinské, Sloupsko-šošůvských a v jeskyni Výpustek, kde je navíc umístěna rozsáhlá výstava věnovaná celému Moravskému krasu, jeho geologii, objevování, výzkumu či archeologickým a paleontologickým nálezům.  Jednotlivé expozice na sebe volně navazují a provázejí návštěvníka od dob nejstaršího osídlení Moravského krasu až po dnešek. Expozice jsou interaktivní a turistům nabízejí více než jen přehlídku vystavených předmětů. Jsou doplněny audiovizuálními pořady, dotykovými obrazovkami a v jeskyních se odehrávají i videoprojekce. 

1. JESKYNĚ VÝPUSTEK

Největší část expozice JESKYNĚ A LIDÉ je instalována v areálu JESKYNĚ VÝPUSTEK. Seznámí nás s bohatou historií využívání Křtinského údolí i jeho jeskyní. Ta sahá od pravěku přes období 2. světové války až po nedávnou současnost, kdy byl ve Výpustku zřízen vojenský kryt. Další expoziční celky jsou věnovány geologii, pravěké zvířeně, povrchovým a podzemním krasovým jevům, speleologickému výzkumu a dokumentaci, pravěkému osídlení i využívání jeskyní v nedávné minulosti a v současnosti.
Jeskyně Výpustek je rozsáhlý podzemní systém ve Křtinském údolí, který byl odedávna proslulý bohatstvím kosterních nálezů jeskynních medvědů. Jeskyně s pohnutou historií je symbolem intenzivního využívání krasu a jeskyní člověkem.

2. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ a jeskyně KŮLNA

V JESKYNI KŮLNA, jež je součástí okruhu Sloupsko-šošůvských jeskyní, je instalován soubor ilustrací, kopií originálních nálezů, videopořadů, dioramat a archeologických profilů z této evropsky významné archeologické lokality.
Sloupsko-šošůvské jeskyně - bludiště v ponorové oblasti Sloupského potoka je nejdelší veřejnosti zpřístupněnou jeskyní České republiky s bohatou historií. Návštěvní okruh ústí v mohutném portálu jeskyně Kůlna.

3. JESKYNĚ BALCARKA

Jeskyně ve skalním ostrohu Balcarovy skály je složitý labyrint chodeb a dómů s bohatou krápníkovou výzdobou.
V jeskyni Balcarce je podzemní muzeum, které v dioramatech, kopiích nálezů a na videoprojekci představuje lovce sobů a koní.
Pozornost je věnována i „porodnici“ jeskynních medvědů.
.

4. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ

Jeskyně v Suchém žlebu se dvěma obrovskými dómy má unikátní krápníkovou výzdobu.
Portál KATEŘINSKÉ JESKYNĚ a blízké dutiny využívali lidé mladší doby kamenné – neolitu. Jejich rituální obřady představuje diorama ve vchodu. Jeskyni využívali jeskynní medvědi k zimnímu spánku. Na návštěvnické trase se s nimi můžete blíže seznámit.

.

VÝLET PO EXPOZICI

2007 © Správa jeskyní MK, web Shean.cz