česky  english  deutsch  polski
Správa jeskyní Moravského krasu

Jeskyně Balcarka

Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy představuje svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu a patří právem k vyhledávaným cílům turistických návštěv.  Méně je však veřejnosti známo, že Balcarka zaujímá také významné místo  v nejstarší historii Moravského krasu. Někdy zhruba před 15 000 lety  v ní sídlila početná skupina lidí, lovců sobů a koní z údobí magdalénienu. Zanechali po sobě několik ohnišť, větší počet pazourkových nástrojů i hrotů kopí, vyřezaných ze sobích parohů. Množství zvířecích kostí svědčí o tom, že byli úspěšnými lovci, kteří dokázali přežít v dosti drsných klimatických podmínkách  vyznívání poslední doby ledové. Všechny tyto doklady o využívání jeskyně lidmi s kulturou magdalénienu na konci paleolitu  i  o přítomnosti dravých ptáků získal svou neúnavnou a pečlivou činností učitel Jan Knies z nedalekého Rogendorfu (dnes Krasové) před více jak 100 lety (1898-1900). Jím shromážděná archeologická i paleontologická sbírka je nyní uložena v ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a představuje významnou součást nejstarší historie osídlení Moravy.
 .
 Vstupní část jeskyně Balcarky byla známa odedávna. Od roku 1923 byly další části jeskyně postupně objevovány ostrovskými občany pod vedením poslance Josefa Šamalíka. V roce 1948 byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek. Jeskyně tvoří složitý systém, vystupující ve dvou výškových úrovních spojených vysokými dómy. Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, jejichž ponory se nyní nachází severně a jižně od jeskyně. Balcarka je pro návštěvníky zvlášť přitažlivá pestrostí krápníkové výzdoby na poměrně malé rozloze. Mimořádné bohatství krápníků, typicky vyvinuté povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické nálezy, význačné druhy teplomilné květeny a malebnost krajiny činí z lokality Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.
 
 
                    
Do turistického okruhu je  zahrnuta i část jeskyně s bývalým muzeem, které bylo krátce zpřístupněno v roce 1938. V prostorách muzea byla instalována expozice představující jeskyni Balcarku jako jeskyni lovců sobů a koní, generační zimoviště medvědic jeskynního medvěda a jeskyni medvíďat. Na tuto expozici navazují i nově instalované venkovní naučné panely. Expozice v Balcarce je součástí integrální expozice Moravského krasu pod názvem Jeskyně a lidé, která je postupně budována ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, Kůlně, Balcarce, Výpustku a v Kateřinské jeskyni. .

.

GPS: 49.3769211N, 16.7575675E
Mapa

Virtuální prohlídka

Fotogalerie jeskyně Balcarka


Provozní doba a ceny vstupného jeskyně Balcarka

 

Podrobný popis jeskyně Balcarka

 

Mapka jeskyně Balcarka

 

Z historie jeskyně Balcarky

 





2007 © Správa jeskyní MK, web Shean.cz