česky  english  deutsch  polski
Správa jeskyní Moravského krasu

Podrobný popis jeskyně Balcarka

Veřejnosti zpřístupněná jeskyně na v. okraji Ostrova u Macochy je tvořena dvoupatrovým jeskynním bludištěm členitých chodeb spojených komíny a dómy s velmi bohatou, mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Členitý podzemní systém se rozkládá ve skalním hřbetu Balcarovy skály mezi Ostrovským a Krasovským žlebem. Přirozený vstupní portál je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou, z níž pocházejí četné nálezy kostí pleistocénních zvířat, pazourkové a kostěné nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné.

Návštěva jeskyně začíná v mohutném vstupním portálu. Turisté sestoupí uměle uvolňovanou chodbou do nevelkých prostor s první barevnou krápníkovou výzdobou. Následuje zastávka v cca 10 m vysokých prostorách zvaných Rotundy. Jde o kruhově modelované propasti propojující spodní a horní patro jeskyně, se stěnami bohatě zdobenými sintrovými kaskádami. Z Rotund vede prohlídková trasa do největší prostory jeskyně Balcarky – Fochova (Velkého) dómu. Podlouhlá prostora s rozměry 65 × 20 × 15 m byla pojmenována po francouzském maršálovi z 1. světové války. Vstupní část dna dómu je přerušena závrtovou propadlinou; zřícený balvan uzavírá cestu do neznámého pokračování pod dómem. Po prohlídce Fochova dómu čeká návštěvníky strmý výstup na Galerii a odtud do Přírodní chodby. Prostorami vede trasa ve dvou výškových úrovních. Na stěnách a stropech je velmi bohatá a zachovaná krápníková výzdoba. Chodby průkopem ústí do Dómu Zkázy, který vznikl prořícením stropů jeskynních pater. Další prohlídková trasa obchází strop Rotund a směřuje do Objevitelského dómu (též Stojanova kaple). Stěny a strop této prostory jsou pokryty povlaky kašovitého sintru – nickamínku. Prohlídka pokračuje přes jeskyni zvanou  Popeluška, v níž dominuje zvláštní zakřivený stalaktit Handžár, a končí v tzv. Muzeu s expozicí Jeskyně a lidé. 
Krápníková výzdoba prostor jeskyně Balcarky, ač je nehluboko pod povrchem, je velmi bohatá jak množstvím a rozmanitostí tvarů, tak i barevností. Rovné stropy zdobí velké množství brček, hůlkovitých a mrkvovitých stalaktitů. Stěny jsou pokryty členitými sintrovými náteky a bradavičnými sintry – tzv. pizolity. Pozoruhodné jsou medově zbarvené shluky kalcitových krystalů na dně sintrového jezírka v tzv. Pohádce.2007 © Správa jeskyní MK, web Shean.cz