česky  english  deutsch  polski
Správa jeskyní Moravského krasu

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu, 2 km od informačního centra Skalní mlýn proti proudu říčky Punkvy. Byly postupně objevovány v letech 1909-1933 (1909-1914 suchá část jeskyně, 1920-1933 vodní plavba) výzkumnou skupinou pod vedením profesora Karla Absolona. Návštěvníci procházejí mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha. Hloubka propasti je 138 metrů, rozměry půdorysné jsou 174x76 metrů.

 

 


Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů.

Stává se, že z důvodu zvýšeného vodního stavu musí být vodní plavba zkrácena nebo dokonce zastavena. Tomu je poté odpovídajícím způsobem upravena i výše vstupného. Aktuální informace zjistíte na Ústřední informační službě Skalní mlýn. 

Upozorňujeme návštěvníky, že v současné době probíhá u Punkevních jeskyní výstavba nové vstupní budovy - viz níže.

.  

GPS souřadnice: Punkevní jeskyně:  49°22'14.54"N, 16°43'32.47"E

 

GPS: Parkoviště Skalní mlýn:  49°21'48.201"N, 16°42'31.636"E  - otevřeno celoročně

 

GPS: Parkoviště Macocha:  49°22'17.489"N, 16°43'50.288"E - otevřeno IV. - XI.

 

Fotogalerie Punkevní jeskyně

 

 

Stavba nové provozní budovy u Punkevních jeskyní pokračuje 
.
Stará provozní budova u Punkevních jeskyní byla postavena v roce 1947. Tato budova již nevyhovovala požadavkům cestovního ruchu, požadavkům hygienickým a ani požadavkům k zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků jeskyně. Proto byla již v roce 2004 vypsána veřejná architektonická soutěž na zpracování návrhu řešení stavby vstupního objektu areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu.
.
V rámci soutěže byl vybrán jako vítězný návrh Architektonické kanceláře Burian - Křivinka z Brna. V roce 2012 se  podařilo zajistit potřebné finanční zdroje z operačního programu Životní prostředí. Cena nové budovy včetně bouracích prací, přípojek a venkovních úprav je cca 49 milionu korun. Realizaci stavby provádí na základě výběrového řízení  firma Stavos Brno a.s..
 
Vzhledem k tomu, že nová provozní budova je umístěna v místě budovy staré a tu bylo nutné před zahájením stavby zbourat, měly být Punkevní jeskyně podle původního záměru po dobu výstavby uzavřeny. Pro mimořádně velký zájem domácích i zahraničních turistů o návštěvu jeskyní se Správa jeskyní ČR rozhodla vyhovět zájmu turistů a jeskyně nechat po maximální možnou dobu otevřeny.
Turisté však musí v této době počítat s určitými omezeními. Omezení se nedotknou vlastních prohlídek jeskyní, ale ve vstupním areálu bude pro návštěvníky pouze provizorní provozní zázemí. Prodej vstupenek a  suvenýrů je zasjištěn v mobilních buňkách, umístěných vedle stávajících veřejných záchodů a v prostoru nad přístavištěm. Záchody budou v provozu po dobu výstavby nové provozní budovy v závislosti na otevírací době jeskyní.  Návštěvníkům jeskyní bude chybět i stávající bufet. Občerstvení bude po skončení mrazů v areálu zajištěno pouze v minimální míře formou automatů nebo je možné využít stravovacích kapacit v blízkém Skalním mlýně či u propasti Macochy. Plocha staveniště je oplocena, čímž se zmenšil shromažďovací prostor pro návštěvníky. Ti vchází do jeskyně tzv. tubusem, nově vybudovaným pod skalní stěnou za stávající provozní budovou. Rovněž je nutné počítat se zvýšenou dopravou na přístupové silnici v Pustém žlebu v úseku Skalní mlýn – Punkevní jeskyně a je třeba zde dbát zvýšené opatrnosti.
Správa jeskyní Moravského krasu se  omlouvá za možné komplikace a děkuje návštěvníkům Punkevních jeskyní za pochopení.
 
Aktuálně:
  • VE DNECH 31.8. - 4.9. 2015 BUDOU PUNKEVNÍ JESKYNĚ Z DŮVODU DOKONČOVACÍCH PRACÍ UZAVŘENY !
  • Od 4. září do 20. září 2015 bude zcela uzavřena silnice mezi Skalním mlýnem a Punkevními jeskyněmi

  • Do poloviny září z důvodu výstavby provozní budovy  nebude možná návštěva Punkevních jeskyní pro vozíčkáře. V Moravském krasu mohou navštívit Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyni Výpustek
 


Provozní doba a ceny vstupného Punkevní jeskyně

 

Mapka Punkevních jeskyní

 

Podrobný popis Punkevní jeskyně

 

2007 © Správa jeskyní MK, web Shean.cz