česky  english  deutsch  polski
Správa jeskyní Moravského krasu

Punkevní jeskyně

Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu, 2 km od informačního centra Skalní mlýn proti proudu říčky Punkvy. Byly postupně objevovány v letech 1909-1933 (1909-1914 suchá část jeskyně, 1920-1933 vodní plavba) výzkumnou skupinou pod vedením profesora Karla Absolona. Návštěvníci procházejí mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha. Hloubka propasti je 138 metrů, rozměry půdorysné jsou 174x76 metrů.

 

 


Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů.

Stává se, že z důvodu zvýšeného vodního stavu musí být vodní plavba zkrácena nebo dokonce zastavena. Tomu je poté odpovídajícím způsobem upravena i výše vstupného. Aktuální informace zjistíte na Ústřední informační službě Skalní mlýn. 

.  

GPS souřadnice + turistická mapa: Punkevní jeskyně:  49.3706367N, 16.7259553E 

 

GPS: Parkoviště Skalní mlýn: 49.3633992N, 16.7087942E - otevřeno celoročně

 

GPS: Parkoviště Macocha:  49.3712067N, 16.7313086E - otevřeno III. - XI.

 

Fotogalerie Punkevní jeskyně

 

 .

Nová provozní budova u Punkevních jeskyní otevřena .

Původní budova u Punkevních jeskyní byla postavena v roce 1947. V roce 2004 byla vypsána veřejná architektonická soutěž na zpracování návrhu nové podoby areálu Punkevních jeskyní. V rámci soutěže byl vybrán jako vítězný návrh Architektonické kanceláře Burian - Křivinka z Brna. V roce 2012 se podařilo zajistit potřebné finanční zdroje. Cena nové budovy včetně bouracích prací, přípojek a venkovních úprav se pohybovala ve výši cca 49 milionu korun. Realizaci stavby provedla na základě výběrového řízení firma Stavos Brno a.s.. V průběhu stavby se původně předpokládalo úplné uzavření jeskyní pro turistický provoz. Ve snaze vyjít vstříc vysokému zájmu tuzemských i zahraničních návštěvníků o prohlídku jeskyně přistoupila Správa jeskyní ČR k zajištění provizorního vstupu do jeskyně zvláštním tubusem a turistický servis byl zajišťován z mobilních buněk.
Stavba nové provozní budovy byla zahájena v červnu 2014. Nová provozní budova je situována na místě budovy původní. Je však půdorysně posunuta směrem k severu. Tím se příchozím otevřel vstup do jeskyně, který byl původně skryt za budovou. Budova se opticky „opírá“ o skalní výběžek, který proniká do jejího interiéru. Střecha budovy je pokrytá vegetací a je dimenzována tak, aby odolala pádu kamene z okolních skal.
Projekt výstavby nové budovy však neobsahoval jen návrh budovy samotné. Podle projektu byl rovněž zbudován nový přístup k přístavišti, zastřešení výstupu a nástupu do lodí. Důležitou součástí projektu bylo nejenom budování staveb nových, ale i odstranění staveb stávajících. Jednalo se zejména o odstranění budovy veřejných záchodů či bezbřehých asfaltových ploch, které obklopovaly původní budovu. Důležitým prvkem projektu bylo také nové řešení vytápění budovy pomocí tepelných čerpadel a odkanalizování budovy do čističky odpadních vod u Skalního mlýna. Do suterénu budovy byly integrovány kapacitní veřejné toalety pro návštěvníky, které jsou zdarma.
Záměrem Správy jeskyní bylo nově uspořádat a zjednodušit pohyb návštěvníků, vybudovat novou vstupní budovu a upravit její okolí tak, aby co nejlépe splynula s divokou krásou okolní přírody. Nová provozní budova byla otevřena do řádného provozu 13. října 2015. Projekt byl financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí, Státního fondu životního prostředí a Správy jeskyní České republiky.  V nejbližší době uvažujeme o zřízení menší expozice v provozní budově o objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní a dobývání Macochy. Rovněž je naší snahou zřídit naproti nové budovy stánek občerstvení, které podle podmínek přidělování dotací nemohlo být umístěno v nové provozní budově a které k tak významnému turistickému cíli bezesporu patří.
 
 


Provozní doba a ceny vstupného Punkevní jeskyně

 

Mapka Punkevních jeskyní

 

Podrobný popis Punkevní jeskyně

 

2007 © Správa jeskyní MK, web Shean.cz